Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Pleven

Displaying 1-25 of 1750 results.
UINFILENAMESPECIALTY
0300001477Gabriela Yuriyeva Panayotova MD Obstetrics and Gynaecology
0300001491Ivaylo Antonov Hadzhiev MD
0400001474Lyudmila Ilieva Rezashka-Vasileva MD Neurology
0400002895Dimitar Lyubchov Tsvetkov MD
0400003766Blagoj Bogdanov MD Cardiosurgery
0500000083Vodichka Chudomirova Raeva MD Imaging Diagnostic
0500000202Yordanka Stancheva Yordanova-Nikolova MD Obstetrics and Gynaecology
0500000276Miroslav Danchev Petkov MD
0500000400Stela Georgieva Bayraktarova MD Anesthesiology and Intensive Care
0500000961Anelia Veskova Radionova-Georgieva MD Neurology
0500001023Vladislav Rosenov Dunev MD Urology
0500001176Kostadin Varbanov Hubchev MD Imaging Diagnostic
0500001273Nikolay Ivanov Dekov MD
0500001380Spasimira Stefanova Atanasova MD Internal Medicine
0500001382Stanimir Ivanov Apostolov MD Anesthesiology and Intensive Care
0500001383Stanimir Hristov Petkov MD Imaging Diagnostic
0500001387Stela Kirilova Ancheva MD General Practice
0500001416Toshko Rusalinov Rusanov MD Neurology
0500001460Ralitsa Ivanova Karabiberova MD
0500001461Sunay Asanov Karabiberov MD
0500001502Ralitsa Milkova Naumovska MD
0500001503Nikola Naumovski MD Gastroenterology
0500001504Biser Ivanov Ilievski MD Internal Medicine
0600000477Bilyana Ivanova Hristova MD
0600000486Zornitsa Milcheva Dobreva MD