Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Pernik

Displaying 76-100 of 324 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1500000439Tanya Dimitrova Dimitrova MD Clinical Laboratory
1500000435Stoycho Nikolov Hristov MD
1500000430Stefan Dobrev Tserovski MD Urology
1500000429Stefan Andreev Iliev MD Surgery
1500000428Stela Dimitrova Simeonova MD General Paediatrics
1500000419Sonya Georgieva Raykova MD Internal Medicine, General Practice
1500000418Snezhanka Antonova Antonova MD General Paediatrics
1500000416Slanchezar Aleksandrov Gitsov MD
1500000415Slavcho Borisov Rangelov MD Oto-rhino-laryngology
1500000413Slavka Lyubomirova Vasileva MD Internal Medicine
1500000409Sia Petrova Mehandzhiyska-Petkova MD Clinical Laboratory
1500000407Simeon Kirilov Stankov MD Surgery
1500000403Sergey Georgiev Ivanov MD Neurology
1500000402Svilen Biserov Orlov MD General Practice
1500000398Svetlana Anatolievna Gerginova MD General Practice
1500000397Svetla Ilieva Nuryanova MD Obstetrics and Gynaecology
1500000396Sasha Georgieva Velkova MD Anesthesiology and Intensive Care
1500000393Rumyana Ilieva Dencheva MD Internal Medicine, Gastroenterology
1500000392Rumyana Ivanova Lazarova-Velichkova MD General Paediatrics, General Practice, Community Medicine and Health Management
1500000391Rumyana Georgieva Veleva MD General Paediatrics
1500000389Rumen Petrov Vrazhalski MD
1500000388Rumen Draganov Draganov MD Internal Medicine
1500000385Rumen Georgiev Goryanov MD Internal Medicine
1500000384Rumen Vasilev Stoimenov MD Forensic Medicine and Deontology
1500000383Rositsa Lazarova Veleva MD General Practice