Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Pernik

Displaying 26-50 of 325 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1500000564Darina Georgieva Kadiyska MD
1500000563Antoni Metodiev Ananiev MD
1500000562Desislava Aleksandrova Aleksandrova MD
1500000561Kristian Cvetan Angelov MD
1500000560Viktoria Todorova Todorova MD Orthopaedics and Traumatology
1500000559Natallia Dmitrievna Spasova MD
1500000558Anna Kirilova Angelova MD
1500000556Iva Velinova Kovandzhiyska MD Dermato-venerology
1500000554Nevelina Krasimirova Tsankova MD Specialist General Medicine / Deputy Employee
1500000553Madlena Veselinova Bucheva MD
1500000550Zoya Pervanova El Montasar MD Internal Medicine
1500000549Iskra Ivanova Kirova MD Gastroenterology
1500000545Anna Nikolaeva Dimitrova MD
1500000544Nadya Aleksandrova Petrova MD Oto-rhino-laryngology
1500000541Rumen Iliev Denchev MD
1500000540Stoyan Yordanov Ignatov MD General Paediatrics
1500000536Dilyana Petrova Patalenska MD Neurology
1500000534Dimitar Metodiev Mitkov MD
1500000533Daniela Stiliyanova Stoimenova-Kirilova MD
1500000532Adrian Valeriev Simeonov MD General Paediatrics
1500000530Rozalina Rumenova Kostadinova-Mihaylova MD Gastroenterology
1500000523Milko Vasilev Hinovski MD Orthopaedics and Traumatology
1500000522Dimitrina Stoyneva Hinovska MD Imaging Diagnostic
1500000519Svetla Rangelova Gyurova-Kirova MD Occupational Medicine
1500000518Milen Ivanov Valyanov MD