Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Pazardzhik

Displaying 201-225 of 801 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1400000315Eleni Mihalis Kuzeva MD Imaging Diagnostic
1400000316Eli Anastasova Chaparova MD Clinical Laboratory
1400000317Eli Georgieva Ivanova MD Oto-rhino-laryngology
1400000318Elisaveta Ivanova Georgieva MD Obstetrics and Gynaecology
1400000321Elma Feliksova Georgieva MD Imaging Diagnostic
1400000322Emil Asenov Kaloferov MD General Practice
1400000323Emil Veselinov Nikolov MD Occupational Medicine
1400000326Emil Yordanov Velichkov MD General Practice, Community Medicine and Health Management
1400000327Emil Kunchev Dragiyski MD General Paediatrics, Paediatric Rheumatology, Paediatric Cardiology
1400000328Emil Todorov Gamizov MD General Practice
1400000331Emiliyan Mihaylov Velev MD
1400000332Zheko Ivanov Cheshmedzhiev MD Orthopaedics and Traumatology
1400000334Zhechka Tasheva Tasheva MD
1400000335Zhivka Valkova Zhelyazkova MD Ophthalmology
1400000336Zhivka Ivanova Tincheva MD General Paediatrics, Epidemiology of the Communicable Diseases
1400000337Zhivka Mincheva Dimitrova MD
1400000339Zhozefa Ivanova Stoycheva MD Internal Medicine
1400000340Zapryan Kostadinov Nikolchev MD
1400000341Zapryana Nikolova Ivanova MD Neurology
1400000343Zaharinka Antonova Tacheva MD Dermato-venerology
1400000344Zdravka Georgieva Maslarova-Yakimova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
1400000345Zdravka Nikolova Laseva-Boyadzhieva MD General Paediatrics
1400000346Zdravka Stoyanova Pironova-Grebenarova MD General Paediatrics, Neonatology
1400000347Zdravko Avramov Zherev MD Obstetrics and Gynaecology
1400000349Zlatan Nikolov Levov MD Surgery