Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Pazardzhik

Displaying 426-450 of 801 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1400000642Nina Yasenova Yuseva MD General Practice
1400000643Ortse Trendafilov Ortsev MD Neurology
1400000645Pavlina Dimitrova Spasova MD
1400000647Penka Atanasova Chenkova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
1400000650Penka Dincheva Dincheva-Fadul MD Anesthesiology and Intensive Care
1400000651Penka Ivanova Spasova MD General Practice
1400000652Penko Kirilov Todovichin MD Internal Medicine, General Practice
1400000654Pepa Stoykova Skachkova MD
1400000655Petko Mitkov Mitev MD Forensic Medicine and Deontology
1400000656Petko Nikolov Cholakov MD Obstetrics and Gynaecology
1400000657Pyotr Pavlovich Protsenko MD Imaging Diagnostic
1400000661Petar Vladimirov Lazov MD Internal Medicine, Cardiology
1400000662Petar Georgiev Buchkov MD Anesthesiology and Intensive Care
1400000665Petar Zahariev Popov MD Internal Medicine, General Practice
1400000666Petar Kostadinov Katsarov MD Anesthesiology and Intensive Care
1400000668Petar Stanchev Batovski MD Obstetrics and Gynaecology
1400000670Petar Yankov Shikov MD Internal Medicine, Nephrology
1400000671Petyo Momchilov Boychinov MD Obstetrics and Gynaecology
1400000672Petya Blagova Karadzhova-Tsiporkova MD General Paediatrics
1400000673Petya Dimitrova Stefanova MD General Practice
1400000677Plamen Vasilev Trayanov MD General Paediatrics
1400000678Plamen Viktorov Stanev MD Obstetrics and Gynaecology
1400000679Plamen Dimitrov Parnarev MD General Paediatrics, Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
1400000680Plamen Iliev Madzharov MD Internal Medicine, Cardiology
1400000681Plamen Yordanov Elenin MD