Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Pazardzhik

Displaying 251-275 of 801 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1400000394Ivanka Koleva Muletarova MD General Paediatrics
1400000397Ivanka Mihaylova Hristeva MD Psychiatry
1400000398Ivanka Nikolova Ilcheva MD Nutrition and dietetics
1400000399Ivanka Simeonova Suleva MD General Practice
1400000400Ivanka Slaveykova Bataklieva MD Internal Medicine
1400000401Ivanka Stoichkova Tsiporkova MD Ophthalmology
1400000402Ivanka Todorova Vasileva-Milusheva MD
1400000403Ivelin Stoyanov Rizov MD General Practice
1400000404Ivelina Ilieva Kostadinova MD General Practice
1400000405Ivo Lyubomirov Gugalov MD Orthopaedics and Traumatology
1400000406Ivo Margaritov Iliev MD Orthopaedics and Traumatology
1400000407Ivo Tsankov Tsanov MD Obstetrics and Gynaecology
1400000408Ilza Valcheva Popova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
1400000412Ilia Rangelov Arabadzhiyski MD General Practice
1400000414Inna Ignatieva Ardalieva MD
1400000415Ira Georgieva Stoyankina MD Obstetrics and Gynaecology
1400000417Irina Rosenova Tabakova MD General Practice
1400000418Iskra Evgenieva Ayarova MD
1400000419Yonka Todorova Staykova-Smilenova MD Obstetrics and Gynaecology
1400000420Yordan Angelov Raev MD General Practice
1400000422Yordan Asenov Rishkin MD Internal Medicine, Rheumatology, Cardiology
1400000424Yordan Ivanov Blagov MD Oto-rhino-laryngology
1400000426Yordan Lyubenov Pelev MD Sports Medicine
1400000427Yordan Todorov Boyadzhiev MD Internal Medicine, Cardiology
1400000429Yordanka Georgieva Mollova MD General Practice