Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Pazardzhik

Displaying 776-800 of 801 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1400000869Hristo Naydenov Hristev MD Internal Medicine, General Practice
1400001116Hristo Stefanov Gluhov MD
1400000871Hristosko Georgiev Totkov MD Community Medicine and Health Management, General Practice
1400000872Hyulya Ismet Sherif MD Internal Medicine
1400000873Tsvetan Iliev Dafov MD Internal Medicine, Community Medicine and Health Management
1400000981Tsvetan Yordanov Tatarov MD
1400000874Tsvetan Stoyanov Stoykovski MD General Practice
1400000876Tsvetanka Vasileva Dulcheva-Stoeva MD Obstetrics and Gynaecology
1400000875Tsvetanka Petrova Leparova MD Oto-rhino-laryngology, Community Medicine and Health Management
1400000878Tsvetanka Stoyanova Kavrakova-Stoimenova MD Ophthalmology
1400001004Tsvetelina Angelova Pesheva MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
1400000879Tsvetelina Georgieva Chardakova MD Internal Medicine, Nephrology
1400001054Tsvetelina Spasova Zlatkova MD Specialist General Medicine / Deputy Employee, General Practice
1400000880Tsena Angelova Grozdina MD General Paediatrics
1400000881Tsoko Georgiev Tsokov MD Surgery
1400000882Tsonka Hristova Gaydarova MD
1400000883Chavdar Yulianov Kalachev MD
1400000886Yulian Dimitrov Ardaliev MD General Paediatrics
1400000890Yulia Todorova Miteva-Badyokova MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
1400000892Yuliyana Dimitrova Yordanova MD Clinical Laboratory
1400001059Yuliyana Kostadinova Chausheva MD
1400000976Yuliyana Filipova-Karabozhikova MD
1400000893Yurdan Borisov Nazarov MD Anesthesiology and Intensive Care
1400000896Yanko Krumov Yankov MD Neurology
1400000897Yancho Angelov Mizinov MD General Practice