Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Pazardzhik

Displaying 51-75 of 743 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1400000063Atanaska Yordanova Kostadinova MD General Paediatrics
1400000066Balbir Singh Bhatra MD Internal Medicine, General Practice
1400000068Blagovesa Stoyanova Stoyanova-Gaydarova MD
1400000069Blagoy Borisov Marinkov MD Internal Medicine
1400000070Bogalina Asenova Zlatareva MD Neurology
1400000072Bogdan Ivanov Bogdanov MD Obstetrics and Gynaecology, General Practice
1400000074Redzhep Dzhemalov Starkov MD
1400000075Boris Georgiev Kostov MD General Practice
1400000076Boris Ivanov Dermendzhiev MD General Paediatrics
1400000077Boris Ivanov Manev MD Obstetrics and Gynaecology
1400000078Borislav Angelov Fikein MD
1400000083Borislavka Stefanova Levova MD Dermato-venerology
1400000084Boryana Blagoeva Bivolarska MD General Practice, Cardiology
1400000085Boryana Borislavova Hristova MD
1400000086Boryana Todorova Nikolova-Spasova MD General Practice, Community Medicine and Health Management
1400000087Boyan Vasilev Yordanov MD Oto-rhino-laryngology
1400000089Valentin Petrov Shopov MD Internal Medicine, Nephrology
1400000090Valentin Todorov Danchev MD General Paediatrics
1400000091Valentina Evstatieva Dzhoneva MD Ophthalmology
1400000092Valeri Vasilev Ganev MD General Practice
1400000093Valeri Georgiev Gadyuchkov MD Anesthesiology and Intensive Care
1400000094Valeri Nikolov Monov MD Surgery
1400000095Valeri Stoyanov Bozhinov MD Surgery, Surgery
1400000096Valeria Asenova Tsigova MD General Paediatrics
1400000098Valya Georgieva Videnova-Avramova MD General Practice