Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Pazardzhik

Displaying 301-325 of 802 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1400001051Zana Yurieva Kupisheva MD
1400000340Zapryan Kostadinov Nikolchev MD
1400000341Zapryana Nikolova Ivanova MD Neurology
1400000343Zaharinka Antonova Tacheva MD Dermato-venerology
1400000344Zdravka Georgieva Maslarova-Yakimova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
1400000345Zdravka Nikolova Laseva-Boyadzhieva MD General Paediatrics
1400000346Zdravka Stoyanova Pironova-Grebenarova MD General Paediatrics, Neonatology
1400000347Zdravko Avramov Zherev MD Obstetrics and Gynaecology
2200000156Zdravko Mitev Dimitrov MD Internal Medicine
1400000932Zenko Venelinov Asenov MD Neurology
1400001013Zepa Ibraim Babichka MD
1400000349Zlatan Nikolov Levov MD Surgery
1400000350Zlatina Georgieva Nikolova-Yonova MD General Practice
1400000919Zlatina Lenkova Georgieva MD Cardiology
1400000351Zlatka Angelova Nachkova MD Internal Medicine
1400000353Zlatka Velkova Bozhkova MD Neurology, General Practice
1400001025Zlatka Kirilova Panayotova MD Obstetrics and Gynaecology
1400000355Zlatka Simeonova Yoncheva MD Obstetrics and Gynaecology
1400001052Zlatomira Milenova Manolova MD
1400000358Zoya Petrova Shosheva MD Nutrition and dietetics
1400001105Ibrahim Mehmed Musa MD
1400001069Iva Dimitrova Petkova MD
1400000359Ivaylo Todorov Todorov MD Orthopaedics and Traumatology
1400000362Ivan Atanasov Ivanov MD General Practice
1400000363Ivan Atanasov Kolchakov MD Anesthesiology and Intensive Care