Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Pazardzhik

Displaying 276-300 of 801 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1400001080Elenka Kostadinova Kostadinova MD
1400000316Eli Anastasova Chaparova MD Clinical Laboratory
1400000317Eli Georgieva Ivanova MD Oto-rhino-laryngology
1400000318Elisaveta Ivanova Georgieva MD Obstetrics and Gynaecology
1400001024Elitsa Veselinova Shtereva MD
1400000321Elma Feliksova Georgieva MD Imaging Diagnostic
1400001090Emi Manusheva Vlaknova MD
2300014612Emi Milenova Dzhihanova-Tsoneva MD
1400000962Emi Tsankova Boshnakova-Vlaknova MD Cardiology
1400000322Emil Asenov Kaloferov MD General Practice
1400000323Emil Veselinov Nikolov MD Occupational Medicine
1400000326Emil Yordanov Velichkov MD General Practice, Community Medicine and Health Management
1400000327Emil Kunchev Dragiyski MD General Paediatrics, Paediatric Rheumatology, Paediatric Cardiology
1400001112Emil Stoychev Shulev MD
1400000328Emil Todorov Gamizov MD General Practice
1400000331Emiliyan Mihaylov Velev MD
1400001122Emine Alishova Chaushova MD
1400001021Zhaklina Trendafilova Trendafilova MD
1400000332Zheko Ivanov Cheshmedzhiev MD Orthopaedics and Traumatology
1400000334Zhechka Tasheva Tasheva MD
1400000335Zhivka Valkova Zhelyazkova MD Ophthalmology
1400000336Zhivka Ivanova Tincheva MD General Paediatrics, Epidemiology of the Communicable Diseases
1400000337Zhivka Mincheva Dimitrova MD
1400001051Zana Yurieva Kupisheva MD
1400000340Zapryan Kostadinov Nikolchev MD