Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Montana

Displaying 301-325 of 380 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1300000468Svetlana Mircheva Valeva MD Internal Medicine, Cardiology
1300000471Svetoslav Neykov Dimitrov MD Oto-rhino-laryngology
1300000473Sergey Goshov Slavkov MD Surgery
1300000474Sergey Petrovitch Mishenkin MD Anesthesiology and Intensive Care
1300000475Seryozha Tsenkov Tsenkov MD Anesthesiology and Intensive Care
1300000476Silvia Zhivkova Georgieva MD General Practice
1300000480Siyana Raykova Adzhicheva MD General Paediatrics
1300000481Snezhana Antonova Gancheva MD General Paediatrics
1300000486Spaska Todorova Petrova MD Physiotherapy and Rehabilitative Medicine
1300000487Sreteni Ivanov Sreteniev MD Internal Medicine, Cardiology
1300000490Stefan Slavchev Nenkov MD Obstetrics and Gynaecology, Community Medicine and Health Management
1300000491Stefka Angelova Dincheva MD General Practice
1300000492Stiliyan Mladenov Kirilov MD General Practice
1300000494Stoyanka Mikova Danova MD General Paediatrics
1300000496Tanya Ivanova Dzhonova MD Obstetrics and Gynaecology
1300000497Tanya Yordanova Voykova MD Clinical Laboratory
1300000498Tatyana Andriyanova Dimitrova MD Internal Medicine
1300000499Tatyana Aleksandrova Rusinova-Lenkovska MD Obstetrics and Gynaecology
1300000501Tatyana Nikolova Kamenova MD Internal Medicine, Endocrinology and Metabolic diseases
1300000505Teodoro Vasilev Brastinkov MD Obstetrics and Gynaecology
1300000506Tinka Ivanova Kenarova-Simeonova MD General Practice
1300000508Todor Borisov Todorov MD Surgery, Paediatric Surgery
1300000510Todor Penchev Zayakov MD General Practice
1300000511Toni Tzvetanov Grigorov MD General Paediatrics
1300000517Hristo Emilov Hristov MD