Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Lovech

Displaying 401-425 of 447 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1200000643Elitsa Vasileva Gecheva MD Internal Medicine
1200000644Zornitsa Stefanova Kircheva-Petkova MD
1200000649Kunka Koleva Tankova MD Dermato-venerology
1200000651Mihail Nikolov Mikov MD Obstetrics and Gynaecology
1200000658Aleksey Petrov Doychev MD
1200000671Lidia Nestorova Nikolova MD Vascular Surgery
1200000673Emilia Georgi Petseva MD
1200000676Aldin Dochev Nachkov MD Nephrology
1200000679Grozdana Laleva Kraeva MD Anesthesiology and Intensive Care
1200000683Aleksandar Noveski MD
1200000684Tsarina Tsvetanova Tsaneva MD Respiratory Medicine
1200000692Presiyan Valentinov Vasilev MD Gastroenterology
1200000696Tsvetelina Aleksandrova Pashova MD
1200000697Krasimir Ivanov Dalekov MD Psychiatry
1200000698Maria Atanasova Simeonova MD Psychiatry
1200000700Stefka Hristova Aleksandrova MD Ophthalmology
1200000703Petar Marinov Petrov MD
1200000704Desislava Krasimirova Kiprova MD Obstetrics and Gynaecology
1200000705Hristina Milenova Hristova MD
1200000707Boryana Petkova Kolibarska-Georgieva MD
1200000711Komat Reddi Sushant MD
1200000712Ferad Muradov Feradov MD
1200000713Aleksandar Hristov Aleksandrov MD
1200000714Tsvetomir Hristov Hristov MD
1200000715Tsanko Ivelinov Yotsov MD