Regional Associations

Member List - BMA Regional Association Kardzhali

Displaying 201-225 of 326 results.
UINFILENAMESPECIALTY
1000000347Nedim Samiev Ismailov MD Obstetrics and Gynaecology
1000000220Nedyalka Georgieva Andreeva MD Psychiatry
1000000221Nedyalka Gospodinova Mihova MD Ophthalmology
1000000223Nedyalka Petkova Dzhangozova-Kalcheva MD Anesthesiology and Intensive Care
1000000491Nezhla Ridvan Said MD
1000000224Neriman Nuri Karadzha MD General Paediatrics
1000000442Neshe Nedzhmieva Yakub MD General Paediatrics
1000000227Nikolay Atanasov Iliev MD General Paediatrics
1000000228Nikolay Dimitrov Marinov MD Forensic Medicine and Deontology
1000000229Nikolay Mihaylov Simeonov MD
1000000231Nikolay Hristov Nikolov MD Obstetrics and Gynaecology
1000000232Nikolina Dimitrova Semerdzhieva-Terzieva MD Oto-rhino-laryngology
1000000233Nikolinka Zdravkova Uzunova MD Psychiatry
1000000531Niyazi Naim Said MD Anesthesiology and Intensive Care
1000000511Nutvie Yuseinova Kyullyu MD
1700004497Ognyan Lyubomirov Enchev MD Orthopaedics and Traumatology
1000000235Ognyan Toskov Georgiev MD Orthopaedics and Traumatology, Imaging Diagnostic
1000000236Ognyan Tsvetkov Rangelov MD Imaging Diagnostic
1000000524Olga Nikolaevna Ostapenko-Georgieva MD
1000000237Olga Frantsevna Mihaylovskaya MD Occupational Medicine
1000000433Orhan Myumyun Yumer MD
1000000467Pavel Aldinov Hadzhiev MD Cardiology
1000000238Pavel Milev Milev MD
1000000239Pavlina Yordanova Milanova MD Internal Medicine
1000000532Panayot Stoychev Pleshkov MD