Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 126-150 от 450.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000186 д-р Димитър Милчев Димитров Обща медицина
0900000189 д-р Димитър Петров Мартинов Нервни болести
0900000190 д-р Димитър Радилов Радилов Акушерство и гинекология
0900000194 д-р Димо Георгиев Димов Хирургия
0900000196 д-р Диян Георгиев Петров Спортна медицина, Обща медицина
0900000197 д-р Добрин Димов Петков Обща медицина, Педиатрия
0900000201 д-р Добринка Тодорова Чобанова Обща медицина
0900000202 д-р Добромила Ангелова Велкова-Димитрова
0900000203 д-р Добромир Георгиев Дечев Акушерство и гинекология, Обща медицина
0900000207 д-р Донка Колева Хаджиева Педиатрия
0900000209 д-р Донка Цонкова Пащиева-Петрова Нервни болести
0900000210 д-р Дора Тодорова Стоянова Вътрешни болести
0900000214 д-р Евгени Цонков Чобанов Обща медицина
0900000215 д-р Евгений Гергов Стойчовски Акушерство и гинекология
0900000218 д-р Евгения Ефтимова Арсова-Петрова
0900000223 д-р Елка Миланова Тодорова-Козарова Вътрешни болести, Нефрология
0900000224 д-р Емилия Байчева Баева-Петрова Педиатрия
0900000225 д-р Емилия Георгиева Димова Акушерство и гинекология
0900000226 д-р Емилия Михайлова Трифонова Клинична лаборатория
0900000230 д-р Ердинч Илияз Хаджиев Социална медицина и здравен мениджмънт, Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0900000232 д-р Жанета Стефанова Краева Кожни и венерически болести
0900000233 д-р Жанина Петрова Калинкова-Диновска Социална медицина и здравен мениджмънт, Икономика на здравеопазването, Образна диагностика
0900000235 д-р Желка Русева Керанова-Вълчева Педиатрия
0900000238 д-р Женя Петрова Хараланова Педиатрия, Клинична алергология
0900000239 д-р Женя Стефанова Щерева Педиатрия, Обща медицина