Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 101-125 от 452.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000131 д-р Гергана Антонова Москова-Накева
0900000132 д-р Гергана Начкова Маркова-Пенчева Спешна медицина
0900000134 д-р Гина Михалакева Кралева Ушно-носно-гърлени болести
0900000135 д-р Гинка Вайкова Василева Вътрешни болести
0900000141 д-р Даниела Атанасова Йорданова-Георгиева Обща медицина
0900000143 д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева Психиатрия
0900000144 д-р Даниела Желева Димова Обща медицина
0900000145 д-р Даниела Иванова Демирева-Бонева Вътрешни болести, Образна диагностика
0900000150 д-р Дарина Георгиева Павлова Кожни и венерически болести
0900000151 д-р Дарина Жекова Василева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0900000153 д-р Дарина Тодорова Тодорова Педиатрия, Обща медицина
0900000155 д-р Демир Борисов Демиров Хирургия
0900000156 д-р Десислава Желева Кирилова
0900000157 д-р Детелин Ганчев Паскалев Вътрешни болести
0900000159 д-р Детелина Желязкова Тодорова Обща медицина
0900000162 д-р Дженко Русев Русев Хирургия
0900000164 д-р Диан Симеонов Ангелов Обща медицина
0900000165 д-р Диана Иванова Витанова Физикална и рехабилитационна медицина
0900000166 д-р Диана Малчева Маринова Педиатрия
0900000167 д-р Диана Петрова Арабаджиева-Димитрова Педиатрия
0900000168 д-р Дианка Ненова Петрова Нервни болести
0900000169 д-р Диманка Радева Недялова Вътрешни болести
0900000170 д-р Димитринка Георгиева Бакърджиева Образна диагностика
0900000177 д-р Димитър Василев Хаджиев Анестезиология и интензивно лечение, Обща медицина
0900000180 д-р Димитър Георгиев Димитров Съдебна медицина и деонтология