Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 201-225 от 466.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000327 д-р Катюша Георгиева Димитрова Вътрешни болести
0900000328 д-р Катя Петрова Ганова Лъчелечение, Образна диагностика, Социална медицина и здравен мениджмънт
0900000329 д-р Керанка Атанасова Зафирова Вътрешни болести, Ревматология
0900000334 д-р Красимир Атанасов Гашков Обща медицина
0900000335 д-р Красимир Димитров Гочев Вътрешни болести
0900000339 д-р Красимир Здравков Кирилов Обща медицина
0900000340 д-р Красимир Йорданов Великов Ортопедия и травматология
0900000343 д-р Красимир Радев Генов Нервни болести
0900000344 д-р Красимир Радев Кънев
0900000345 д-р Красимир Стоилов Стоилов Акушерство и гинекология
0900000349 д-р Кремена Парушева Георгиева Обща медицина
0900000351 д-р Лариса Петровна Джелебова
0900000352 д-р Леман Февзиева Яхова Педиатрия
0900000356 д-р Лилия Паскалева Михнева-Русева
0900000357 д-р Лиляна Йорданова Бержарова Анестезиология и интензивно лечение
0900000359 д-р Лиляна Николова Петкова Обща и клинична патология
0900000360 д-р Лиляна Тодорова Далова-Панайотова Психиатрия
0900000361 д-р Лоида Седефова Радева-Казанджиева Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
0900000362 д-р Лукреция Константинова Константинова Обща медицина
0900000363 д-р Лъчезар Василев Хаджиларски Акушерство и гинекология
0900000364 д-р Любов Николаевна Стоянова Педиатрия
0900000365 д-р Любомир Божков Георгиев Ортопедия и травматология
0900000367 д-р Людмил Иванов Гецов
0900000368 д-р Людмил Любенов Иванов Ушно-носно-гърлени болести
0900000369 д-р Людмил Мирчев Радинов Физикална и рехабилитационна медицина