Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 176-200 от 449.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000296 д-р Илияна Стефанова Ананиева Очни болести
0900000297 д-р Илко Стефанов Нанев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0900000300 д-р Искрен Георгиев Димитров Ушно-носно-гърлени болести
0900000303 д-р Йовелина Любомирова Николова
0900000306 д-р Йовка Димитрова Тихонова Педиатрия, Неонатология
0900000308 д-р Йовчо Иванов Йовев Педиатрия, Детска ревматология, Детска кардиология
0900000311 д-р Йордан Илиев Георгиев Обща медицина
0900000315 д-р Йорданка Иванова Стоева-Йорданова Обща медицина
0900000316 д-р Йорданка Михайлова Ханджиева Обща медицина
0900000317 д-р Йорданка Славеева Коцовска Вътрешни болести, Обща медицина
0900000318 д-р Йорданка Стоянова Русева Педиатрия
0900000321 д-р Калинка Ангелова Ангелова-Донева Клинична лаборатория
0900000322 д-р Калинка Василева Дянкова Акушерство и гинекология
0900000323 д-р Калина Стоянова Пенева Обща медицина
0900000324 д-р Камелия Кирчева Станева Епидемиология на инфекциозните болести, Кожни и венерически болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0900000326 д-р Катинка Боянова Николова Обща медицина
0900000327 д-р Катюша Георгиева Димитрова Вътрешни болести
0900000328 д-р Катя Петрова Ганова Лъчелечение, Образна диагностика, Социална медицина и здравен мениджмънт
0900000334 д-р Красимир Атанасов Гашков Обща медицина
0900000339 д-р Красимир Здравков Кирилов Обща медицина
0900000340 д-р Красимир Йорданов Великов Ортопедия и травматология
0900000343 д-р Красимир Радев Генов Нервни болести
0900000344 д-р Красимир Радев Кънев
0900000345 д-р Красимир Стоилов Стоилов Акушерство и гинекология
0900000349 д-р Кремена Парушева Георгиева Обща медицина