Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 151-175 от 447.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000249 д-р Жулиета Иванова Николова Психиатрия
0900000250 д-р Зафирка Живкова Караиванова Нервни болести
0900000252 д-р Здравка Петкова Маринова Обща медицина, Гастроентерология
0900000253 д-р Здравко Георгиев Иванов Обща медицина
0900000254 д-р Здравко Златев Момчев Хирургия
0900000256 д-р Зинаида Михайлова Велкова Образна диагностика
0900000257 д-р Златина Колева Георгиева Обща медицина
0900000258 д-р Златинка Маринова Щерева Кардиология, Вътрешни болести
0900000260 д-р Златко Георгиев Златев Ушно-носно-гърлени болести
0900000261 д-р Зюхал Ибрахим Касимова Вътрешни болести, Медицинска онкология
0900000263 д-р Ивайло Георгиев Жеков Спешна медицина
0900000264 д-р Ивайло Димов Димитров Спортна медицина
0900000266 д-р Ивайло Павлов Костов Нервни болести
0900000269 д-р Иван Ангелов Вълчев Хирургия, Пластично–възстановителна и естетична хирургия
0900000271 д-р Иван Веселинов Бончев Физикална и рехабилитационна медицина
0900000279 д-р Иван Николов Иванов Нервни болести
0900000282 д-р Иванка Жекова Чифудова
0900000283 д-р Иванка Анастасова Ангелова Обща медицина
0900000284 д-р Иванка Бончева Станчева Педиатрия, Обща медицина
0900000286 д-р Иванка Михайлова Петева Акушерство и гинекология
0900000287 д-р Иванка Пенева Стойчовска Педиатрия, Обща медицина
0900000290 д-р Иво Христов Войчев Анестезиология и интензивно лечение
0900000291 д-р Илия Димитров Балчев Ушно-носно-гърлени болести
0900000295 д-р Илиян Христов Братованов Хирургия, Медицинска онкология
0900000296 д-р Илияна Стефанова Ананиева Очни болести