Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 76-100 от 464.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000105 д-р Галина Илиева Златева Нервни болести
0900000106 д-р Галина Йорданова Горанова Вътрешни болести, Обща медицина
0900000108 д-р Галина Ненова Атанасова Социална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина
0900000109 д-р Галина Петрова Бодичева-Желязкова Педиатрия, Обща медицина
0900000110 д-р Галина Трифонова Ангелова Психиатрия
0900000111 д-р Галя Василева Хинкова Вътрешни болести, Обща медицина
0900000112 д-р Галя Георгиева Цветкова Педиатрия
0900000114 д-р Ганчо Добрев Стоянов Неврохирургия
0900000118 д-р Георги Василев Василев Обща медицина
0900000119 д-р Георги Генчев Вичев Обща медицина
0900000120 д-р Георги Георгиев Вълчанов Хирургия
0900000122 д-р Георги Иванов Донев Нервни болести
0900000123 д-р Георги Илиев Георгиев Кожни и венерически болести
0900000124 д-р Георги Колев Момчев Нервни болести
0900000129 д-р Георги Стоянов Козаров Анестезиология и интензивно лечение
0900000132 д-р Гергана Начкова Маркова-Пенчева Спешна медицина
0900000134 д-р Гина Михалакева Кралева Ушно-носно-гърлени болести
0900000137 д-р Грациела Илиева Монова
0900000141 д-р Даниела Атанасова Йорданова-Георгиева Обща медицина
0900000142 д-р Даниела Георгиева Демирова Педиатрия
0900000143 д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева Психиатрия
0900000144 д-р Даниела Желева Димова Обща медицина
0900000145 д-р Даниела Иванова Демирева-Бонева Вътрешни болести, Образна диагностика
0900000150 д-р Дарина Георгиева Павлова Кожни и венерически болести
0900000151 д-р Дарина Жекова Василева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната