Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Добрич

Показване на 226-250 от 449.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0900000406 д-р Мариян Стоянов Цанов
0900000407 д-р Марияна Бонева Меджеделиева Педиатрия
0900000410 д-р Мартин Иванов Милев Акушерство и гинекология
0900000412 д-р Меглена Михаилова Ганева Вътрешни болести
0900000414 д-р Миглена Стоянова Апостолова Вътрешни болести, Обща медицина
0900000416 д-р Милен Иванов Георгиев Вътрешни болести, Гастроентерология
0900000418 д-р Милен Иванов Минев Обща медицина
0900000421 д-р Милена Георгиева Цонева Трудова медицина
0900000422 д-р Милена Димитрова Георгиева Педиатрия
0900000424 д-р Милена Драганова Горанова Вътрешни болести
0900000425 д-р Милена Минева Николова Акушерство и гинекология
0900000427 д-р Милка Иванова Дякова Вътрешни болести, Кардиология
0900000428 д-р Мима Ангелова Митева-Георгиева Обща медицина
0900000430 д-р Мирослав Байчев Мирчев Обща медицина
0900000431 д-р Мирослав Малчев Попов Хирургия
0900000432 д-р Мирослав Николов Кашев Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0900000433 д-р Митко Георгиев Желязков Ортопедия и травматология
0900000435 д-р Митко Христов Груев Анестезиология и интензивно лечение
0900000437 д-р Михаил Георгиев Михайлов Анестезиология и интензивно лечение
0900000438 д-р Михаил Денев Михайлов Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0900000442 д-р Мохамад Зекерия Шахпур Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар, Обща медицина
0900000443 д-р Надежда Димитрова Йорданова Психиатрия
0900000444 д-р Надя Иванова Стефанова Вътрешни болести
0900000445 д-р Надя Милкова Енчева-Кирова Педиатрия
0900000447 д-р Найден Димитров Найденов Хирургия