Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Габрово

Показване на 176-200 от 404.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0800000307 д-р Марийка Петрова Банкова Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
0800000309 д-р Марина Захариева Санкева Кожни и венерически болести
0800000310 д-р Маринела Василева Мирчева-Йончева
0800000312 д-р Мария Гатева Пройнова-Христова Физикална и рехабилитационна медицина
0800000314 д-р Мария Любенова Габровска-Симеонова Вътрешни болести
0800000316 д-р Мария Христова Ганчева-Пенчева Вътрешни болести, Нервни болести
0800000317 д-р Мария Христова Цветкова Обща медицина
0800000318 д-р Мария Иванова Мухова Вътрешни болести
0800000319 д-р Марияна Станчева Вълкова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0800000321 д-р Мая Кънчева Тодорова Вътрешни болести
0800000322 д-р Мая Радославова Димитрова Трансфузионна хематология
0800000324 д-р Мая Тодорова Кацарова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0800000326 д-р Милена Петрова Господинова-Стоянова Клинична лаборатория
0800000328 д-р Милкана Тодорова Йонова-Димитрова Нервни болести
0800000329 д-р Милчо Петков Чернокожев
0800000330 д-р Минко Цвятков Михов Хирургия, Гръдна хирургия
0800000332 д-р Мирко Недялков Немски Вътрешни болести
0800000335 д-р Мирослав Василев Иванов Хирургия
0800000336 д-р Мирослав Велев Стоянов Вътрешни болести, Кардиология
0800000337 д-р Мирослав Иванов Михайлов Медицинска биология , Обща медицина
0800000338 д-р Мирослав Тодоров Катранджиев Нуклеарна медицина
0800000339 д-р Мирослава Генова Матеева-Памукчиева Педиатрия
0800000341 д-р Младен Колев Пенчев Вътрешни болести
0800000343 д-р Надежда Велианова Стаматова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0800000344 д-р Надежда Димитрова Колева Физикална и рехабилитационна медицина