Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Габрово

Показване на 151-175 от 407.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0800000266 д-р Лиляна Иванова Атева Образна диагностика
0800000267 д-р Лиляна Илиева Стойкова-Караджункова Психиатрия
0800000268 д-р Лиляна Христова Пулева-Бенкова Анестезиология и интензивно лечение
0800000270 д-р Линка Костадинова Господарска Физикална и рехабилитационна медицина
0800000271 д-р Лучия Стоянова Луканова-Спасова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0800000272 д-р Лъчезар Иванов Смилов Вътрешни болести, Кардиология
0800000274 д-р Любомир Димитров Трифонов Нервни болести, Психиатрия
0800000277 д-р Людмила Андреевна Дюба Обща медицина
0800000278 д-р Людмила Иванова Христова Вътрешни болести
0800000280 д-р Маина Матаковна Кошжанова Педиатрия, Обща медицина
0800000281 д-р Майя Тодорова Райкова Инфекциозни болести
0800000284 д-р Маргаритка Вълчева Кирова-Тодорова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0800000286 д-р Маргарита Йорданова Балинска Педиатрия, Обща медицина
0800000288 д-р Маргарита Тодорова Русанова-Иванова Вътрешни болести
0800000292 д-р Мариана Анастасова Василева Акушерство и гинекология
0800000293 д-р Марияна Кирилова Петрова Педиатрия
0800000295 д-р Марияна Пенчева Пенева Кожни и венерически болести
0800000296 д-р Мариана Спасова Илиева-Немска Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0800000297 д-р Мариана Стойчева Маринова-Русанова Обща медицина
0800000298 д-р Марияна Тодорова Маринова Вътрешни болести, Кардиология
0800000299 д-р Мариянка Тодорова Димитрова-Петрова Педиатрия
0800000300 д-р Мариела Илиева Илиева Обща медицина
0800000301 д-р Мариела Христова Йовчева Ендокринология и болести на обмяната
0800000302 д-р Мариета Веселинова Петрова-Гаравалова Клинична микробиология
0800000303 д-р Мариета Емануилова Катрова Педиатрия