Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Габрово

Показване на 101-125 от 406.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0800000170 д-р Евтим Иванов Балински Обща медицина
0800000175 д-р Елена Христова Цанкова Вътрешни болести, Обща медицина
0800000176 д-р Еленка Тодорова Борисова-Петрова Педиатрия
0800000177 д-р Елка Иванова Иванова-Минчева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0800000182 д-р Емилия Йорданова Жупунова
0800000183 д-р Емилия Иванова Маринова Вътрешни болести, Обща медицина
0800000184 д-р Емилия Първанова Илиева Педиатрия
0800000185 д-р Енчо Георгиев Йорданов Урология
0800000187 д-р Жасмина Радославова Енева Обща медицина
0800000189 д-р Здравко Маринов Кирилов Обща медицина
0800000193 д-р Иван Ангелов Иванов Очни болести
0800000199 д-р Иван Митков Иванов Анестезиология и интензивно лечение
0800000200 д-р Иван Михайлов Ненков Акушерство и гинекология
0800000201 д-р Иван Пенков Узунов Ортопедия и травматология
0800000202 д-р Иван Петков Карагьозов Вътрешни болести, Гастроентерология
0800000204 д-р Иванка Борисова Проданова Анестезиология и интензивно лечение
0800000205 д-р Иванка Генчева Сярова-Иванова Инфекциозни болести, Медицинска паразитология
0800000207 д-р Иванка Койнова Минчева Акушерство и гинекология
0800000209 д-р Иванка Николова Трънкова-Петкова Вътрешни болести
0800000213 д-р Ивелина Енчева Джонгова Очни болести
0800000214 д-р Иво Гичев Станчев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
0800000216 д-р Илиан Митев Митев Акушерство и гинекология
0800000219 д-р Илияна Дянкова Николова-Иванова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0800000220 д-р Илка Йорданова Папазова-Колева Педиатрия
0800000221 д-р Илко Петров Кьолиев Вътрешни болести, Обща медицина