Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Габрово

Показване на 226-250 от 406.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0800000382 д-р Огнян Петков Пешков Обща медицина
0800000383 д-р Олеся Вячеславовна Василковская
0800000385 д-р Павлинка Стефанова Белошинова Педиатрия
0800000386 д-р Павлина Димова Хинкова-Морова Обща медицина
0800000387 д-р Павлина Стоева Стоева-Котларова Вътрешни болести
0800000388 д-р Павлинка Николова Спиридонова-Илиева Педиатрия, Обща медицина
0800000390 д-р Павлина Петрова Газянова Педиатрия, Неонатология
0800000391 д-р Пенка Ангелова Банева Вътрешни болести, Нефрология
0800000395 д-р Пепа Станчева Мазникова-Атанасова Нервни болести
0800000396 д-р Петко Иванов Петков Хирургия
0800000397 д-р Петко Стефанов Дончев Акушерство и гинекология
0800000399 д-р Петър Динов Петров Ортопедия и травматология
0800000403 д-р Петър Стефанов Стефанов Вътрешни болести, Нефрология
0800000404 д-р Петър Христов Панайотов Хирургия, Медицинска онкология
0800000407 д-р Пламен Данаилов Петров Хирургия
0800000409 д-р Пламен Иванов Габровски Вътрешни болести
0800000411 д-р Пламен Митев Филипов
0800000413 д-р Пламен Панов Йончев Обща медицина
0800000414 д-р Полина Цанева Паралчева Нервни болести
0800000418 д-р Радослава Станева Иванова Психиатрия
0800000419 д-р Райна Досева Петрова Психиатрия
0800000421 д-р Ралица Христова Ковачева Вътрешни болести
0800000422 д-р Резкулах Самим Рафики Ортопедия и травматология
0800000426 д-р Росица Георгиева Карчева Педиатрия, Детска ендокринология и болести на обмяната
0800000428 д-р Росица Иванова Михайлова-Шумкова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната