Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Враца

Показване на 126-150 от 618.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000213 д-р Даниела Петрова Шуманска Обща медицина
0700000214 д-р Даниела Симеонова Гергова Радиобиология
0700000215 д-р Даниела Цветкова Торбова Вътрешни болести, Обща медицина
0700000216 д-р Дарий Игнатов Игнатов Кожни и венерически болести, Медицинска онкология
0700000218 д-р Дарина Белева Христова-Кунева Вътрешни болести, Обща медицина
0700000219 д-р Даринка Костадинова Петкова Акушерство и гинекология
0700000220 д-р Даринка Лазарова Вънова Педиатрия
0700000221 д-р Даринка Петрова Еремичева Клинична микробиология
0700000224 д-р Дечо Николов Иванов Нервни болести
0700000227 д-р Диана Христова Гъжварска
0700000228 д-р Дилян Станков Гуленов Хирургия, Детска хирургия
0700000229 д-р Димитър Бориславов Димитров Хирургия, Ангиология
0700000231 д-р Димитър Георгиев Пеев Обща медицина
0700000234 д-р Димитър Младенов Драганов Нервни болести
0700000237 д-р Димитър Петров Цолов Образна диагностика
0700000239 д-р Димитър Цветанов Димитров Образна диагностика
0700000243 д-р Динко Димитров Динков Хирургия
0700000245 д-р Добринка Иванова Мелешкова Вътрешни болести
0700000252 д-р Драгомир Тодоров Драгойчев Обща и клинична патология
0700000254 д-р Евгени Симеонов Семков Акушерство и гинекология
0700000255 д-р Евгения Кръстева Гетова Нервни болести
0700000256 д-р Евелин Велиславов Иванов Хирургия
0700000257 д-р Евелина Георгиева Урукова Вътрешни болести, Обща медицина
0700000258 д-р Евелина Маринова Гуглева Обща медицина
0700000259 д-р Евелина Рангелова Витанска-Петрова Вътрешни болести, Обща медицина