Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Враца

Показване на 101-125 от 603.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000177 д-р Георги Георгиев Цветков Педиатрия, Детска кардиология
0700000180 д-р Георги Иванов Георгиев
0700000181 д-р Георги Иванов Комитски Ортопедия и травматология
0700000182 д-р Георги Иванов Татарски Урология
0700000183 д-р Георги Йорданов Езекиев Хирургия, Медицинска онкология
0700000189 д-р Георги Петков Шимбов Вътрешни болести, Кардиология
0700000190 д-р Георги Христов Гунов Акушерство и гинекология
0700000192 д-р Гергана Стоянова Димитрова Обща медицина
0700000193 д-р Гергина Костадинова Комова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0700000196 д-р Гинка Петрова Велкова Психиатрия
0700000198 д-р Грета Йорданова Петкова Очни болести
0700000200 д-р Григор Томов Григоров Кожни и венерически болести
0700000202 д-р Даниел Георгиев Попов Вътрешни болести, Кардиология
0700000204 д-р Даниел Христов Дилков Обща медицина
0700000205 д-р Даниела Борисова Кожухарова Физикална и рехабилитационна медицина
0700000206 д-р Даниела Викторова Методиева Вътрешни болести
0700000207 д-р Даниела Кирилова Грозданова-Гъркова Медицинска паразитология
0700000208 д-р Даниела Маринова Шаркова Клинична лаборатория
0700000209 д-р Даниела Милотинова Геновска Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0700000213 д-р Даниела Петрова Шуманска Обща медицина
0700000214 д-р Даниела Симеонова Гергова Радиобиология
0700000215 д-р Даниела Цветкова Торбова Вътрешни болести, Обща медицина
0700000216 д-р Дарий Игнатов Игнатов Кожни и венерически болести, Медицинска онкология
0700000218 д-р Дарина Белева Христова-Кунева Вътрешни болести, Обща медицина
0700000219 д-р Даринка Костадинова Петкова Акушерство и гинекология