Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Враца

Показване на 51-75 от 601.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000074 д-р Боряна Стефанова Добрева-Златанова Вътрешни болести, Радиобиология
0700000075 д-р Боряна Цветанова Методиева Вътрешни болести, Клинична хематология
0700000077 д-р Бочо Йотов Кирков Ортопедия и травматология
0700000078 д-р Боянка Василева Китова Психиатрия
0700000080 д-р Ваклина Иванова Илиева Педиатрия
0700000083 д-р Валентин Недков Василев Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0700000086 д-р Валентина Цветанова Кожухарова-Николова Обща медицина
0700000088 д-р Валери Лалов Петков Хирургия
0700000092 д-р Валери Антонов Симеонов Вътрешни болести, Нефрология
0700000093 д-р Валерия Иванова Бочева Кожни и венерически болести
0700000094 д-р Валерия Цветкова Мраморенска Нервни болести
0700000097 д-р Валя Митова Божинова Кожни и венерически болести
0700000099 д-р Ванилия Илиева Ярмина Акушерство и гинекология
0700000100 д-р Ваньо Ангелов Андрейнски Нервни болести
0700000101 д-р Ваня Димитрова Иванова-Грънчарова Обща медицина
0700000102 д-р Ваня Иванова Бамбова Обща медицина
0700000104 д-р Ваня Йорданова Павлова Вътрешни болести
0700000105 д-р Ваня Йорданова Йорданова Вътрешни болести, Обща медицина
0700000106 д-р Ваня Младенова Иванова Спешна медицина, Обща медицина
0700000110 д-р Василка Сотирова Горнишка Педиатрия, Инфекциозни болести
0700000111 д-р Венелин Данчев Цветков Анестезиология и интензивно лечение
0700000113 д-р Венелин Йорданов Дамянов Ортопедия и травматология
0700000115 д-р Венета Василева Иванова Педиатрия
0700000117 д-р Венцислав Борисов Петков Ортопедия и травматология
0700000118 д-р Венцислав Илиев Анков Хирургия