Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Враца

Показване на 351-375 от 601.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000639 д-р Румен Здравчев Веселинов Анестезиология и интензивно лечение
0700000640 д-р Румен Йорданов Котов Урология
0700000641 д-р Румен Кирилов Чернев Ортопедия и травматология
0700000642 д-р Румен Петров Митов Вътрешни болести
0700000643 д-р Румен Петров Стефанов Вътрешни болести, Гастроентерология
0700000644 д-р Румен Стоянов Тихолов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0700000645 д-р Румен Цанков Йовински
0700000647 д-р Румяна Димитрова Павлова Педиатрия, Клинична алергология
0700000648 д-р Румяна Ненкова Димова Акушерство и гинекология
0700000649 д-р Румяна Петкова Младенова Физикална и рехабилитационна медицина
0700000650 д-р Румяна Цветкова Кръстева-Пенчева
0700000651 д-р Румяна Якимова Вълчева Ушно-носно-гърлени болести
0700000654 д-р Руска Танева Мраморенска Очни болести
0700000656 д-р Сашка Димитрова Александрова Нервни болести
0700000657 д-р Сашко Младенов Александров
0700000661 д-р Светлана Дамянова Кръстева-Вълкова Обща медицина
0700000662 д-р Светлана Живкова Кожухарова Хигиена на детско-юношеската възраст, Обща медицина
0700000665 д-р Светлина Николова Ламбиева-Петрова Спешна медицина
0700000667 д-р Светозар Георгиев Лазаров Вътрешни болести, Обща медицина
0700000668 д-р Светозар Йорданов Цигаровски Обща медицина
0700000669 д-р Светозар Славчев Зарков Ортопедия и травматология
0700000671 д-р Севдалина Тенева Генова
0700000676 д-р Силвия Петрова Савчева Епидемиология на инфекциозните болести
0700000680 д-р Славейка Йотова Василева Физикална и рехабилитационна медицина
0700000681 д-р Славейко Цветанов Савов Ушно-носно-гърлени болести