Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Враца

Показване на 326-350 от 603.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000582 д-р Петър Иванов Савчев Психиатрия
0700000586 д-р Петър Славчев Ангелов Акушерство и гинекология
0700000590 д-р Петя Дамянова Василева Обща медицина
0700000591 д-р Петя Иванова Николова Психиатрия
0700000592 д-р Петя Петрова Йорданова Вътрешни болести, Кардиология
0700000593 д-р Петя Петрова Стайкова-Коцева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0700000594 д-р Петя Симеонова Стояновска Акушерство и гинекология
0700000600 д-р Пламен Гогов Стоянов Обща медицина
0700000601 д-р Пламен Любенов Каменов Нервни болести
0700000602 д-р Пламен Михайлов Петров Педиатрия
0700000604 д-р Пламен Първанов Петков Вътрешни болести
0700000608 д-р Пламен Цветанов Семков Обща медицина
0700000609 д-р Полин Василев Горанов Съдебна медицина и деонтология, Обща медицина
0700000610 д-р Полина Венкова Воденичарова-Ангелова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0700000615 д-р Радоцвета Борисова Банкова
0700000617 д-р Ралица Любенова Вътова-Биалецка Вътрешни болести, Кардиология
0700000620 д-р Росен Кирилов Белчев Ушно-носно-гърлени болести, Радиобиология
0700000621 д-р Росица Ангелова Стойчева Клинична микробиология
0700000623 д-р Росица Иванова Тошева Клинична лаборатория
0700000624 д-р Росица Йорданова Добрева Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0700000625 д-р Росица Кирилова Махинова Акушерство и гинекология
0700000626 д-р Росица Славейкова Митова Акушерство и гинекология
0700000628 д-р Ростислав Стефанов Георгиев Анестезиология и интензивно лечение
0700000630 д-р Румелия Миткова Иванова Нервни болести
0700000631 д-р Румен Ангелов Найденов Съдебна медицина и деонтология