Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Враца

Показване на 276-300 от 603.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0700000492 д-р Митко Цеков Гайдарски Ушно-носно-гърлени болести
0700000493 д-р Михаил Евгениев Шарков Обща медицина
0700000494 д-р Момчил Николаев Митев Анестезиология и интензивно лечение
0700000497 д-р Надежда Асенова Паскалева-Илиева Педиатрия
0700000499 д-р Надя Емилова Иванова Психиатрия
0700000501 д-р Наталия Василева Чепел Вътрешни болести, Нефрология
0700000502 д-р Наташка Иванова Велчовска Образна диагностика
0700000503 д-р Незабравка Петрова Хайтова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0700000507 д-р Нели Йотова Конова-Стоянова Вътрешни болести
0700000508 д-р Нели Максимова Данчовска Анестезиология и интензивно лечение
0700000509 д-р Нели Миткова Митева Вътрешни болести, Гастроентерология
0700000511 д-р Нели Петрова Георгиева Обща медицина
0700000515 д-р Николай Ангелов Николов Обща хигиена, Трудова медицина, Обща медицина
0700000516 д-р Николай Баев Кунев Образна диагностика
0700000518 д-р Николай Венков Венковски Очни болести
0700000519 д-р Николай Викторов Велчев Обща медицина
0700000521 д-р Николай Дамянов Цолов Хирургия
0700000522 д-р Николай Данчов Иванов Кожни и венерически болести
0700000523 д-р Николай Димитров Гърков
0700000525 д-р Николай Иванов Вачев Анестезиология и интензивно лечение
0700000526 д-р Николай Иванов Николов Обща медицина, Урология
0700000531Доцент д-р Николай Радев Йорданов дмАнестезиология и интензивно лечение
0700000532 д-р Николай Славчев Николов Анестезиология и интензивно лечение
0700000533 д-р Николай Стефанов Тошков Обща и клинична патология
0700000534 д-р Николай Цветанов Минковски Образна диагностика