Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Видин

Показване на 201-225 от 310.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0600000342 д-р Пламен Иванов Петров
0600000343 д-р Пламен Крумов Павлов
0600000345 д-р Пламен Павлинов Йонов
0600000347 д-р Пламен Тодоров Филипов Педиатрия
0600000348 д-р Пламен Ценков Николов Хирургия
0600000349 д-р Пламена Каменова Александрова Педиатрия
0600000351 д-р Пламенка Иванова Ценкова Клинична лаборатория
0600000352 д-р Пролетка Браткова Петрова Вътрешни болести
0600000353 д-р Пролетка Виткова Георгиева
0600000354 д-р Радка Кръстева Иванова Нервни болести, Физикална и рехабилитационна медицина
0600000355 д-р Райна Димитрова Владова Акушерство и гинекология
0600000356 д-р Ралица Христова Димитрова-Башлийска
0600000358 д-р Росен Николов Караджов Обща медицина
0600000359 д-р Росица Виденова Митева Клинична микробиология
0600000360 д-р Росица Илкова Петрова Вътрешни болести
0600000361 д-р Рубина Симеонова Николова Педиатрия, Обща медицина
0600000362 д-р Румен Александров Димитров Психиатрия
0600000365 д-р Румен Петров Христов Нервни болести, Физикална и рехабилитационна медицина
0600000367 д-р Румяна Георгиева Еремиева Вътрешни болести, Ревматология
0600000368 д-р Румяна Димитрова Рангелова-Кирова Хирургия
0600000369 д-р Румяна Стефанова Цонева-Иванова Акушерство и гинекология
0600000370 д-р Румянка Александрова Граматикова Вътрешни болести
0600000371 д-р Румянка Георгиева Ангелова Педиатрия
0600000372 д-р Руслан Василев Милев Акушерство и гинекология
0600000374 д-р Сашко Стефанов Стефанов Хирургия