Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Видин

Показване на 226-250 от 319.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0600000368 д-р Румяна Димитрова Рангелова-Кирова Хирургия
0600000369 д-р Румяна Стефанова Цонева-Иванова Акушерство и гинекология
0600000370 д-р Румянка Александрова Граматикова Вътрешни болести
0600000371 д-р Румянка Георгиева Ангелова Педиатрия
0600000372 д-р Руслан Василев Милев Акушерство и гинекология
0600000374 д-р Сашко Стефанов Стефанов Хирургия
0600000376 д-р Светла Борисова Маринова Нервни болести
0600000378 д-р Светла Нинова Михайлова Вътрешни болести
0600000379 д-р Светлана Антонова Иванова Педиатрия
0600000380 д-р Светлана Велкова Станкова Трансфузионна хематология
0600000386 д-р Светослава Мартинова Лилова-Василева Спешна медицина, Социална медицина и здравен мениджмънт
0600000387 д-р Севда Крумова Ценкова Нервни болести
0600000388 д-р Сергей Цветанов Йорданов
0600000389 д-р Силва Петрова Върбанова Пневмология и фтизиатрия
0600000390 д-р Силвия Несторова Стоянова-Йоцова Педиатрия
0600000391 д-р Слави Любенов Асенов Акушерство и гинекология
0600000393 д-р Славка Пачева Харалампиева Ендокринология и болести на обмяната
0600000394 д-р Славчо Нинков Петров Физикална и рехабилитационна медицина
0600000395 д-р Славчо Цветанов Котларски Вътрешни болести
0600000396 д-р Славянка Лазарова Цветкова Образна диагностика
0600000397 д-р Снежа Стефанова Младенова
0600000398 д-р Снежана Благоева Сневчелиева-Христова Акушерство и гинекология, Медицинска онкология
0600000399 д-р Снежана Венециева Йоханова Вътрешни болести, Нефрология
0600000400 д-р Соня Борисова Белева-Димитрова Вътрешни болести, Кардиология
0600000402 д-р Соня Иванова Ангелова Вътрешни болести