Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Видин

Показване на 26-50 от 310.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0600000037 д-р Борис Любенов Корманов Нервни болести, Неврохирургия
0600000039 д-р Борислав Милчев Василев Очни болести
0600000040 д-р Борислава Георгиева Борисова-Митова Обща медицина
0600000042 д-р Борян Илиев Калчев Психиатрия
0600000043 д-р Боян Иванов Асенов Вътрешни болести, Ревматология, Кардиология
0600000047 д-р Вадим Свиленов Мушанов Социална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина
0600000049 д-р Валентина Георгиева Колева-Василева Обща медицина
0600000050 д-р Валентина Гераскова Траянова-Милканичова Спешна медицина
0600000051 д-р Валентина Стоянова Михайлова-Николова Ушно-носно-гърлени болести
0600000055 д-р Валери Христов Христов Вътрешни болести, Нефрология
0600000057 д-р Валерия Вълчева Иванова Педиатрия
0600000058 д-р Валерия Иванова Цветкова Обща медицина, Обща медицина
0600000059 д-р Ваньо Жиков Иванов Нервни болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0600000060 д-р Ваньо Пасков Маринов Комунална хигиена
0600000061 д-р Валя Йорданова Георгиева
0600000063 д-р Ваня Стоянова Маринова Вътрешни болести
0600000064 д-р Ваня Стоянова Славчева-Борисова Инфекциозни болести
0600000065Професор д-р Ваня Тодорова Попоескова Обща медицина
0600000067 д-р Васил Йорданов Ненчев
0600000072 д-р Величко Методиев Георгиев
0600000073 д-р Венелин Димитров Велков Ортопедия и травматология
0600000074 д-р Венцислав Веселинов Иванов Вътрешни болести, Кардиохирургия
0600000075 д-р Венцислав Гошов Владински Епидемиология на инфекциозните болести
0600000076Член кореспондент д-р Венцислав Евстатиев Цалов Обща медицина
0600000077 д-р Венцислав Неофитов Петров