Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Видин

Показване на 276-300 от 322.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0600000443 д-р Цветана Иванова Йоникова-Крумова Вътрешни болести, Гастроентерология
0600000446 д-р Цветанка Боянова Стойкова-Митракиева Вътрешни болести, Кардиология
0600000448 д-р Цветлин Спасов Попов
0600000449 д-р Цветодарка Петкова Асенова Спешна медицина
0600000453 д-р Цецка Стоянова Георгиева Обща медицина
0600000456 д-р Юрка Атанасова Николова Акушерство и гинекология
0600000457 д-р Явор Свиленов Георгиев
0600000458 д-р Ягодинка Генадиева Ценкова-Цветанова Акушерство и гинекология
0600000478 д-р Цветослава Тошева Цветкова-Младенова
0600000479 д-р Людмил Любенов Миланов Хирургия
0600000483 д-р Марияна Жорова Борисова Кардиология
0600000484 д-р Биляна Величкова Боянова Клинична лаборатория
0600000485 д-р Миглена Петрова Милкова-Димитрова Инфекциозни болести
0600000488 д-р Красимир Венелинов Дичов Вътрешни болести
0600000489 д-р Росен Златков Павлов
0600000490 д-р Николай Владимиров Николов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0600000491 д-р Иво Филипов Георгиев
0600000492 д-р Ели Анастасова Папавасилиу Нервни болести
0600000495 д-р Златка Калоферова Георгиева
0600000499 д-р Марио Георгиев Николов Ендокринология и болести на обмяната
0600000501 д-р Ана Петрова Петрова
0600000503 д-р Йордан Миков Вълчев Психиатрия
0600000504 д-р Емил Благоев Димитров Ушно-носно-гърлени болести
0600000511 д-р Ани Асенова Първулова
0600000513 д-р Соня Валериева Иванова Клинична лаборатория