Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 776-800 от 825.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600000966 д-р Мариан Петров Бараков Хирургия
1600001010 д-р Милко Йорданов Колев
1600001341Доцент д-р Светлозар Николов Стойков Акушерство и гинекология
1600001407 д-р Стефан Димитров Илчев Вътрешни болести, Нефрология
1600001768 д-р Искра Георгиева Даскалова Хирургия
1600001836Доцент д-р Асен Валентинов Куцаров дмУшно-носно-гърлени болести
1600001877 д-р Трифон Милчев Трифонов Ортопедия и травматология
1600001960 д-р Венелина Руменова Михайлова Акушерство и гинекология
1600002153 д-р Василена Милкова Топузанска Акушерство и гинекология
1600002187 д-р Ерол Максудов Акушерство и гинекология
1600002188 д-р Найме Мехмед Сирачка Ендокринология и болести на обмяната
1600002238 д-р Ралица Маринчева Банова
1600002252 д-р Анита Руменова Хвърчилкова-Байчева
1600002296 д-р Мария Емилова Цветкова
1600002297 д-р Иван Иванов Иванов
1600002438 д-р Бейхан Сухатов Чопчиев
1600002583 д-р Верена Красимирова Василева
1900000123 д-р Вилма Найденова Недева Вътрешни болести
1900000205 д-р Димитър Иванов Димитров Урология
1900000587 д-р Петя Пашанкова Страхилова Нефрология
1900000724 д-р Теодора Михайлова Шишкова Анестезиология и интензивно лечение
1900000926 д-р Виктория Александрова Александрова Ушно-носно-гърлени болести
1900000987 д-р Калоян Юлиянов Йорданов Ортопедия и травматология
2000000395 д-р Пламена Николаева Николова Вътрешни болести, Кардиология
2000000421 д-р Владимир Димитров Николов Клинична лаборатория, Анестезиология и интензивно лечение, Социална медицина и здравен мениджмънт