Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 276-300 от 826.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500000344 д-р Пламен Антонов Джангьозов Вътрешни болести
0500000345 д-р Пламен Василев Димитров Вътрешни болести
0500000346 д-р Пламен Енчев Петров Обща медицина
0500000348 д-р Пламен Младенов Маринов Анестезиология и интензивно лечение
0500000349 д-р Пламен Христов Енчев Хирургия
0500000350 д-р Полина Борисова Николова Вътрешни болести
0500000351 д-р Полина Филева Петрова Педиатрия
0500000352 д-р Радка Трифонова Стоянова-Бозгунова Педиатрия
0500000353 д-р Радосвета Венциславова Запрянова
0500000355 д-р Радослав Здравков Иванов Ортопедия и травматология
0500000358 д-р Рая Петрова Моновска Педиатрия
0500000359 д-р Ренета Иванова Стоянова Вътрешни болести, Кардиология
0500000360 д-р Ренета Николова Кръстева Клинична лаборатория
0500000362 д-р Росица Василева Петрова Трудова медицина
0500000363 д-р Росица Димитрова Мидова
0500000364 д-р Росица Димитрова Димитрова Вътрешни болести, Клинична алергология
0500000365 д-р Росица Димитрова Хубанова-Овчарова Вътрешни болести
0500000366 д-р Росица Иванова Андреева
0500000367 д-р Росица Иванова Вутева-Моновска Вътрешни болести, Обща медицина
0500000368 д-р Росица Методиева Тодорова Обща медицина, Вътрешни болести
0500000369 д-р Росица Николова Дончева Клинична лаборатория
0500000370 д-р Румен Ангелов Цанков Вътрешни болести, Вътрешни болести - Ендокринология и болести на обмяната
0500000371 д-р Румен Иванов Станев Хирургия, Урология
0500000373 д-р Румяна Димитрова Георгиева
0500000375 д-р Румяна Николаева Иларионова Социална медицина и здравен мениджмънт, Педиатрия