Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 251-275 от 826.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500000319 д-р Павлина Петрова Хубанова Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0500000320 д-р Павлина Христова Минчева-Щърбанова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0500000321 д-р Пенка Иванова Луканчевска Обща медицина
0500000322 д-р Пенчо Александров Костадинов Вътрешни болести
0500000323 д-р Пенчо Ванев Пенчев Вътрешни болести
0500000324 д-р Пепи Христова Мошкова
0500000325 д-р Пепина Станчева Цветкова Вътрешни болести
0500000326 д-р Пепо Николов Николов Ортопедия и травматология, Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)
0500000327 д-р Петко Ангелов Щърбанов Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0500000328 д-р Петко Димитров Тошев Ортопедия и травматология
0500000329 д-р Петко Николаев Петков Вътрешни болести
0500000330 д-р Петра Илиева Георгиева Физикална и рехабилитационна медицина
0500000331 д-р Петранка Петрова Дамянова Педиатрия, Обща медицина
0500000332 д-р Петър Ангелов Шилев
0500000333 д-р Петър Иванов Петров Вътрешни болести
0500000334 д-р Петър Кръстев Кръстев Нервни болести
0500000335 д-р Петър Маринов Тодоров Неврохирургия
0500000336 д-р Петър Стоянов Митов
0500000337 д-р Петър Христов Атанасчев Ушно-носно-гърлени болести
0500000338 д-р Петър Ценков Паньов Анестезиология и интензивно лечение
0500000339 д-р Петьо Ангелов Аврамчев Вътрешни болести
0500000340 д-р Петьо Трифонов Стоев Вътрешни болести, Ревматология
0500000341 д-р Петя Любенова Ангелова Анестезиология и интензивно лечение
0500000342 д-р Петя Петкова Тошева Епидемиология на инфекциозните болести
0500000343 д-р Петя Тодорова Андреева-Кумпикова Акушерство и гинекология