Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 676-700 от 812.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500001514 д-р Мариче Кировакова-Куцарова Клинична лаборатория
0500001521Доцент д-р Цветелин Койчев Георгиев дмФизиология
0500001524 д-р Грета Пламенова Данкова Нефрология
0500001525 д-р Елена Димитрова Зарева-Гонгалова Педиатрия
0500001527 д-р Яна Стоянова Здравкова Ревматология
0500001528 д-р Милена Константинова Георгиева Очни болести
0500001529 д-р Силвия Анастасова Анастасова Гастроентерология
0500001530 д-р Милена Рачева Узунова Гастроентерология
0500001534 д-р Юлия Николаева Русева Образна диагностика
0500001536 д-р Божидар Илиянов Илиев
0500001540 д-р Ростислав Леонидов Георгиев Кожни и венерически болести
0500001545 д-р Николай Минчев Мойнов Хирургия, Неврохирургия
0500001547 д-р Свилен Петров Ангелов Ревматология
0500001548 д-р София Цецкова Цветанова-Димитрова Очни болести
0500001549 д-р Тодор Николаев Димитров
0500001553 д-р Христина Красимирова Христова Клинична лаборатория
0500001558 д-р Светлана Николаева Ненова-Пройнова Пневмология и фтизиатрия
0500001559 д-р Билгян Хълми Юсеинова
0500001560 д-р Мария Николаева Ефремова Очни болести
0500001561 д-р Диана Костадинова Стойкова
0500001563 д-р Виктория Любомирова Маринова-Върбанова
0500001565 д-р Силвия Станиславова Стоева Ендокринология и болести на обмяната
0500001567 д-р Пламен Мирославов Макавеев
0500001568 д-р Габриела Валентинова Лазарова-Величкова Анестезиология и интензивно лечение
0500001569 д-р Иделина Ивова Христова-Недялкова