Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 651-675 от 825.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500001419 д-р Хари Петров Тасев Вътрешни болести
0500001420 д-р Хрисимира Иванова Стойкова Спешна медицина, Обща медицина
0500001422 д-р Христина Славчева Христова-Генчева Вътрешни болести
0500001425 д-р Христо Иванов Събев Анестезиология и интензивно лечение
0500001427 д-р Христо Стефанов Пенчев Вътрешни болести, Кардиология
0500001434 д-р Цветислава Божкова Ветова-Михайлова
0500001436 д-р Ценка Йорданова Пенчева Нервни болести
0500001437 д-р Ценка Пенчева Матева Трудова медицина
0500001438 д-р Цончо Йорданов Добрев
0500001439 д-р Чавдар Божков Владимиров Вътрешни болести, Кардиология
0500001440 д-р Юлий Върбанов Иванов
0500001443 д-р Юлиян Косев Костов Хирургия
0500001444 д-р Юрислав Ангелов Ангелов Обща медицина
0500001445 д-р Янка Пенева Минчева Физикална и рехабилитационна медицина
0500001446 д-р Ангел Симеонов Григоров Хирургия, Съдова хирургия
0500001447 д-р Кремена Христова Генчева Нервни болести
0500001448 д-р Любов Петровна Миланова Физикална и рехабилитационна медицина
0500001455 д-р Маргарита Точева Цонева Кожни и венерически болести
0500001459 д-р Ренета Тодорова Гонгалова Ендокринология и болести на обмяната
0500001463 д-р Мирослава Иванова Михайлова-Страшилова Вътрешни болести, Гастроентерология
0500001466 д-р Лора Цветанова Камбурова-Григорова Педиатрия
0500001468 д-р Калин Петров Гроздев Психиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
0500001471 д-р Атанас Стефанов Ковачев Вътрешни болести
0500001472 д-р Юлия Димитрова Никифорова
0500001473 д-р Ивайло Георгиев Пущиев Клинична лаборатория