Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 601-625 от 825.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500001325 д-р Поля Димитрова Грудкова Нервни болести
0500001326 д-р Поля Стоянова Стоянова-Попова Педиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
0500001328 д-р Радинка Венциславова Димитрова-Петрова Физикална и рехабилитационна медицина
0500001330 д-р Радослав Тодоров Радев Акушерство и гинекология
0500001334 д-р Райна Койчева Иванова
0500001335 д-р Ренета Иванова Владимирова Вътрешни болести
0500001336 д-р Ренета Стефанова Стефанова Образна диагностика
0500001338 д-р Росен Владиславов Дунев Урология
0500001339 д-р Росен Иванов Апостолов Анестезиология и интензивно лечение
0500001340 д-р Росен Петров Проданов Образна диагностика
0500001341 д-р Росен Петров Симеонов Обща медицина
0500001343 д-р Ружена Димова Иванова Медицинска паразитология
0500001344 д-р Румен Атанасов Ципуров
0500001345 д-р Румен Георгиев Рашев Урология
0500001347 д-р Румен Иванов Чивчибашиев Социална медицина и здравен мениджмънт, Лъчелечение
0500001348 д-р Румен Николов Кахчиев Обща медицина
0500001349 д-р Румен Стоянов Йорданов
0500001351 д-р Румяна Георгиева Рашева Спортна медицина, Физикална и рехабилитационна медицина
0500001352 д-р Румяна Петрова Благоева Педиатрия
0500001353 д-р Румяна Савова Димитрова Вътрешни болести, Медицинска онкология
0500001354 д-р Румяна Стоянова Андреева Кожни и венерически болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0500001356 д-р Руси Борисов Русев Нервни болести
0500001360 д-р Светла Иванова Бижева Психиатрия
0500001361 д-р Светлана Асенова Арсова-Недева Ушно-носно-гърлени болести
0500001362 д-р Светлана Георгиева Велинова-Терон