Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 601-625 от 823.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500001339 д-р Росен Иванов Апостолов Анестезиология и интензивно лечение
0500001340 д-р Росен Петров Проданов Образна диагностика
0500001341 д-р Росен Петров Симеонов Обща медицина
0500001344 д-р Румен Атанасов Ципуров
0500001345 д-р Румен Георгиев Рашев Урология
0500001347 д-р Румен Иванов Чивчибашиев Социална медицина и здравен мениджмънт, Лъчелечение
0500001348 д-р Румен Николов Кахчиев Обща медицина
0500001349 д-р Румен Стоянов Йорданов
0500001351 д-р Румяна Георгиева Рашева Спортна медицина, Физикална и рехабилитационна медицина
0500001352 д-р Румяна Петрова Благоева Педиатрия
0500001354 д-р Румяна Стоянова Андреева Кожни и венерически болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0500001356 д-р Руси Борисов Русев Нервни болести
0500001360 д-р Светла Иванова Бижева Психиатрия
0500001361 д-р Светлана Асенова Арсова-Недева Ушно-носно-гърлени болести
0500001362 д-р Светлана Георгиева Велинова-Терон
0500001363 д-р Светлана Петрова Моминска-Стойнова Педиатрия
0500001368 д-р Севдалинка Лазарова Йоцова Физикална и рехабилитационна медицина
0500001369 д-р Серафим Пенев Попкръстев
0500001370 д-р Сергей Димитров Димитров Ушно-носно-гърлени болести
0500001372 д-р Сийка Иванова Иванова Обща медицина
0500001374 д-р Славка Христова Рахнева Вътрешни болести, Кардиология
0500001375 д-р Снежана Георгиева Димитрова Вътрешни болести
0500001376 д-р Снежина Райкова Райкова-Стоянова Гастроентерология
0500001378 д-р Соня Петрова Цорева Вътрешни болести, Обща медицина
0500001379 д-р Сохейл Мотахар