Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 176-200 от 817.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500000225 д-р Лиляна Стефанова Колева Нервни болести
0500000226 д-р Лъчезар Бориславов Апостолов Хирургия
0500000229 д-р Любка Петкова Любенова-Вашкова Обща медицина
0500000230 д-р Любомир Боянов Илиев Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0500000231 д-р Любомир Иванов Рачев Нервни болести
0500000232 д-р Любомир Личков Григоров
0500000233 д-р Любомир Милинов Найденов Нервни болести
0500000234 д-р Любомира Георгиева Първанова Нервни болести
0500000236 д-р Мавроди Евстатиев Калейнски Акушерство и гинекология
0500000237 д-р Магдалена Стоянова Нейкова Кожни и венерически болести, Обща медицина
0500000238 д-р Мадлена Василева Трифонова Педиатрия
0500000240 д-р Маню Ангелов Пирев Образна диагностика
0500000241 д-р Маргарит Любенов Гарев Ушно-носно-гърлени болести
0500000242 д-р Маргарита Велкова Велкова-Шиварова Вътрешни болести, Нефрология
0500000244 д-р Маргаритка Иванова Атанасова-Кирчева Педиатрия
0500000245 д-р Маргарита Иванова Ковачева Педиатрия
0500000247 д-р Маргарита Йосифова Чекова Вътрешни болести
0500000248 д-р Маргарита Любомирова Тасева Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0500000249 д-р Маргарита Минчева Славова-Давидова Обща медицина
0500000250 д-р Маргаритка Стоянова Йонова-Боранова Педиатрия
0500000251 д-р Мариана Василева Петрова-Андреева Психиатрия
0500000252 д-р Мариана Веселинова Казанджиева Клинична микробиология, Клинична лаборатория
0500000253 д-р Мариана Димитрова Илиева Очни болести
0500000254 д-р Мариана Кирилова Кандиларова Психиатрия
0500000256 д-р Мариана Тодорова Рашева Вътрешни болести, Кардиология, Обща медицина