Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 801-823 от 823.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
2100000091 д-р Виолета Василева Шивачева Очни болести
2100000815 д-р Диан Митков Митев Образна диагностика
2100000816 д-р Ирена Иванова Николова-Митева Кардиология
2300000731 д-р Атанас Коев Коев Акушерство и гинекология
2300000931 д-р Бойко Борисов Ботев Ортопедия и травматология
2300000948 д-р Бони Добрев Бонев Хирургия
2300001154 д-р Валентин Генчев Василев Ортопедия и травматология
2300001678 д-р Весела Неделчева Нацкова Клинична микробиология
2300003084 д-р Добрин Добринов Николов Нефрология, Вътрешни болести
2300006919 д-р Нели Райкова Николова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
2300007218 д-р Нина Петкова Христова Клинична лаборатория, Социална медицина и здравен мениджмънт
2300007285 д-р Олег Боянов Тодоров
2300008044 д-р Росен Тодоров Рачев
2300008091 д-р Росица Либкнехт Сиракова Обща медицина
2300010013Професор д-р Явор Георгиев Въжаров дмнФизикална и рехабилитационна медицина
2300011156 д-р Валя Христова Драганова Анестезиология и интензивно лечение
2300012660 д-р Илко Любомиров Костурков Гастроентерология
2300013381 д-р Тихомир Станиславов Стоев Кардиология
2300014283 д-р Лора Кирилова Станчева
2500001692 д-р Ружена Димитрова Енчева-Евънс
2800000200 д-р Еркин Реджеб Хасан
2900000300 д-р Милена Кирилова Мирчева Обща медицина
2900000482 д-р Яни Василев Гавов Хирургия