Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 776-800 от 820.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1600001836Доцент д-р Асен Валентинов Куцаров дмУшно-носно-гърлени болести
1600001877 д-р Трифон Милчев Трифонов Ортопедия и травматология
1600001960 д-р Венелина Руменова Михайлова Акушерство и гинекология
1600002153 д-р Василена Милкова Топузанска Акушерство и гинекология
1600002187 д-р Ерол Максудов Акушерство и гинекология
1600002188 д-р Найме Мехмед Сирачка Ендокринология и болести на обмяната
1600002238 д-р Ралица Маринчева Банова
1600002252 д-р Анита Руменова Хвърчилкова-Байчева
1600002296 д-р Мария Емилова Цветкова
1600002297 д-р Иван Иванов Иванов
1600002438 д-р Бейхан Сухатов Чопчиев
1600002583 д-р Верена Красимирова Василева
1900000123 д-р Вилма Найденова Недева Вътрешни болести
1900000205 д-р Димитър Иванов Димитров Урология
1900000587 д-р Петя Пашанкова Страхилова Нефрология
1900000724 д-р Теодора Михайлова Шишкова Анестезиология и интензивно лечение
1900000926 д-р Виктория Александрова Александрова Ушно-носно-гърлени болести
2000000125 д-р Лидия Стефанова Бобчева Обща медицина
2000000395 д-р Пламена Николаева Николова Вътрешни болести, Кардиология
2000000421 д-р Владимир Димитров Николов Клинична лаборатория, Анестезиология и интензивно лечение, Социална медицина и здравен мениджмънт
2100000091 д-р Виолета Василева Шивачева Очни болести
2100000815 д-р Диан Митков Митев Образна диагностика
2100000816 д-р Ирена Иванова Николова-Митева Кардиология
2300000731 д-р Атанас Коев Коев Акушерство и гинекология
2300000931 д-р Бойко Борисов Ботев Ортопедия и травматология