Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 726-750 от 819.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500001589 д-р Емилиян Илиянов Младенов Ортопедия и травматология
0500001590 д-р Петя Стефанова Маринова
0500001591 д-р Елица Николаева Бодурова
0500001593 д-р Силвия Генчева Русева
0500001594 д-р Александър Пламенов Латев
0500001595 д-р Цвета Даниелова Богданова
0500001596 д-р Венцислава Христова Димитрова
0500001597 д-р Мариета Тихомирова Радева
0500001598 д-р Ивена Николаева Бъчварова
0500001599 д-р Лейля Наим Минчева
0500001600 д-р Елена Ангелова Ангелова
0500001601 д-р Мартин Бойчев Малаков
0500001602 д-р Мария Милкова Златева
0500001603 д-р Мартин Пламенов Стефанов
0500001604 д-р Ралица Петрова Велева
0500001605 д-р Димитър Стоянов Марев
0500001606 д-р Емил Емилов Цонев
0500001607 д-р Росен Цветанов Георгиев
0500001608 д-р Павел Димитров Павлов
0500001609 д-р Радостин Севдалинов Бекяров
0500001610 д-р Владимир Петков Ванев
0500001611 д-р Симеон Анатолиев Спасов
0500001612 д-р Стефани Иванова Кирилова
0600000346 д-р Пламен Серафимов Христов Образна диагностика
0800000032 д-р Бистра Димитрова Бонева-Попова