Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 701-725 от 820.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500001560 д-р Мария Николаева Ефремова Очни болести
0500001561 д-р Диана Костадинова Стойкова
0500001562 д-р Моника Иванова Курдова
0500001563 д-р Виктория Любомирова Маринова-Върбанова
0500001565 д-р Силвия Станиславова Стоева Ендокринология и болести на обмяната
0500001566 д-р Симона Милчева Димова
0500001567 д-р Пламен Мирославов Макавеев
0500001568 д-р Габриела Валентинова Лазарова-Величкова
0500001569 д-р Иделина Ивова Христова-Недялкова
0500001570 д-р Йоана Тодорова Лесичкова Педиатрия
0500001571 д-р Кремена Илианова Георгиева
0500001572 д-р Ренета Тодорова Тодорова
0500001573 д-р Александра Николаева Костова-Статева
0500001574 д-р Кристина Стоянова Минчева
0500001576 д-р Милица Мирославова Митева Гастроентерология
0500001577 д-р Иван Николаев Андреев Гастроентерология
0500001578 д-р Надежда Любенова Андреева
0500001579 д-р Радослав Георгиев Рачков Специализант Обща медицина/заместник-нает лекар
0500001580 д-р Виктория Сашкова Янева-Петкова
0500001581 д-р Иван Бончев Николов
0500001584 д-р Преслав Емилов Петков
0500001585 д-р Ивелина Валериева Ангелова-Макавеева
0500001586 д-р Стела Василева Билчева
0500001587 д-р Адриан Евгениев Николов
0500001588 д-р Деница Иванова Недялкова