Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 651-675 от 823.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500001436 д-р Ценка Йорданова Пенчева Нервни болести
0500001437 д-р Ценка Пенчева Матева Трудова медицина
0500001438 д-р Цончо Йорданов Добрев
0500001439 д-р Чавдар Божков Владимиров Вътрешни болести, Кардиология
0500001440 д-р Юлий Върбанов Иванов
0500001443 д-р Юлиян Косев Костов Хирургия
0500001444 д-р Юрислав Ангелов Ангелов Обща медицина
0500001445 д-р Янка Пенева Минчева Физикална и рехабилитационна медицина
0500001446 д-р Ангел Симеонов Григоров Хирургия, Съдова хирургия
0500001447 д-р Кремена Христова Генчева Нервни болести
0500001455 д-р Маргарита Точева Цонева Кожни и венерически болести
0500001459 д-р Ренета Тодорова Гонгалова Ендокринология и болести на обмяната
0500001463 д-р Мирослава Иванова Михайлова-Страшилова Вътрешни болести, Гастроентерология
0500001466 д-р Лора Цветанова Камбурова-Григорова Педиатрия
0500001468 д-р Калин Петров Гроздев Психиатрия, Социална медицина и здравен мениджмънт
0500001471 д-р Атанас Стефанов Ковачев Вътрешни болести
0500001472 д-р Юлия Димитрова Никифорова
0500001473 д-р Ивайло Георгиев Пущиев Клинична лаборатория
0500001477 д-р Марияна Стефанова Грънчарова
0500001478 д-р Мартин Веселинов Маринов Анестезиология и интензивно лечение
0500001481 д-р Емилия Георгиева Рашкова Акушерство и гинекология
0500001488 д-р Илен Константинов Косев Ушно-носно-гърлени болести
0500001489 д-р Росен Стоянов Тихолов
0500001490 д-р Асен Йорданов Асенов
0500001491 д-р Красимир Александров Пътов Ортопедия и травматология