Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 601-625 от 812.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500001351 д-р Румяна Георгиева Рашева Спортна медицина, Физикална и рехабилитационна медицина
0500001352 д-р Румяна Петрова Благоева Педиатрия
0500001354 д-р Румяна Стоянова Андреева Кожни и венерически болести, Социална медицина и здравен мениджмънт
0500001356 д-р Руси Борисов Русев Нервни болести
0500001360 д-р Светла Иванова Бижева Психиатрия
0500001361 д-р Светлана Асенова Арсова-Недева Ушно-носно-гърлени болести
0500001362 д-р Светлана Георгиева Велинова-Терон
0500001363 д-р Светлана Петрова Моминска-Стойнова Педиатрия
0500001368 д-р Севдалинка Лазарова Йоцова Физикална и рехабилитационна медицина
0500001369 д-р Серафим Пенев Попкръстев
0500001370 д-р Сергей Димитров Димитров Ушно-носно-гърлени болести
0500001372 д-р Сийка Иванова Иванова Обща медицина
0500001374 д-р Славка Христова Рахнева Вътрешни болести, Кардиология
0500001375 д-р Снежана Георгиева Димитрова Вътрешни болести
0500001376 д-р Снежина Райкова Райкова-Стоянова Гастроентерология
0500001378 д-р Соня Петрова Цорева Вътрешни болести, Обща медицина
0500001379 д-р Сохейл Мотахар
0500001384 д-р Станимир Христов Цанев Физикална и рехабилитационна медицина
0500001386 д-р Стела Йорданова Гонгалова Вътрешни болести, Кардиология
0500001388 д-р Стела Петрова Горбанова-Василева Педиатрия
0500001389 д-р Стела Стоянова Сиракова Вътрешни болести
0500001390 д-р Стела Цанева Куцарова Трудова медицина, Професионални болести
0500001392 д-р Стефан Дончев Донев Ортопедия и травматология
0500001394 д-р Стефан Лазаров Кочовски Акушерство и гинекология
0500001395 д-р Стефан Петров Кумпиков Обща медицина