Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 551-575 от 823.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500001250 д-р Милко Цветанов Михайлов Социална медицина и здравен мениджмънт, Образна диагностика
0500001251 д-р Милчо Василев Григоров Хирургия
0500001252 д-р Милчо Киров Димов Акушерство и гинекология, Обща медицина
0500001254 д-р Миролюб Димитров Кожухаров Акушерство и гинекология
0500001255 д-р Мирослав Митков Карамелски Вътрешни болести
0500001258 д-р Михаил Димитров Милатович Акушерство и гинекология
0500001259 д-р Михаил Николов Пиперков Урология
0500001262 д-р Наско Стефанов Кършев
0500001263 д-р Наташа Георгиева Богданова-Иванова Анестезиология и интензивно лечение
0500001266 д-р Нели Ангелова Димова Вътрешни болести
0500001267 д-р Нели Пенчева Димитрова
0500001269 д-р Ненчо Рашков Филев Лъчелечение
0500001271 д-р Николай Боби Атанасов
0500001272 д-р Николай Иванов Бодуров Обща медицина
0500001274 д-р Николай Иванов Пурчев Хирургия
0500001276 д-р Николай Йорданов Николов Обща медицина, Физикална и рехабилитационна медицина
0500001277 д-р Николай Кирилов Върбанов
0500001280 д-р Николай Петров Брайнов Вътрешни болести
0500001282 д-р Николинка Маринова Дърова Обща медицина, Кардиология
0500001283 д-р Нина Георгиева Илиева
0500001284 д-р Нина Томова Титева Педиатрия
0500001286 д-р Огнян Цонев Иванов Акушерство и гинекология
0500001287 д-р Олга Илиева Пенева Вътрешни болести
0500001288 д-р Павлета Христова Селенска-Славчева Анестезиология и интензивно лечение
0500001289 д-р Павлина Петрова Велкова Обща медицина