Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Велико Търново

Показване на 526-550 от 823.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
0500001209 д-р Мануела Илиева Дончева Педиатрия, Обща медицина
0500001212 д-р Мариана Иванова Витанова Трансфузионна хематология
0500001213 д-р Мариана Мицова Генчева Вътрешни болести, Кардиология
0500001214 д-р Мариана Петкова Господинова Клинична лаборатория
0500001215 д-р Мариана Петракиева Баръмова Хигиена на детско-юношеската възраст
0500001216 д-р Мариана Стоянова Димитрова Вътрешни болести, Кардиология
0500001217 д-р Мариета Лозанова Алексиева Епидемиология на инфекциозните болести
0500001220 д-р Марийка Фердинандова Иванова Кожни и венерически болести
0500001223 д-р Маринка Колева Атанасова Вътрешни болести, Пневмология и фтизиатрия
0500001225 д-р Мария Атанасова Сабахова-Маджарова Педиатрия
0500001226 д-р Мария Иванова Декова Епидемиология на инфекциозните болести, Нервни болести
0500001227 д-р Мария Иванова Кьорчева Педиатрия
0500001228 д-р Мария Иванова Рачева Хирургия, Медицинска онкология
0500001229 д-р Мария Йорданова Христова-Минева Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
0500001231 д-р Мария Петрова Калчева-Кочовска Акушерство и гинекология
0500001232 д-р Мария Стефанова Стоянова
0500001233 д-р Мария Стоянова Рачева Вътрешни болести, Клинична хематология
0500001235 д-р Марийка Тодорова Камбурова Вътрешни болести
0500001236 д-р Марияна Димитрова Радева-Ангелова Клинична микробиология, Клинична вирусология
0500001239 д-р Маруся Георгиева Даскалова Педиатрия
0500001241 д-р Мая Йорданова Дюкенджиева Обща медицина
0500001243 д-р Милен Иванов Михайлов
0500001245 д-р Милен Стефанов Горов Вътрешни болести
0500001246 д-р Милена Димитрова Палазова Педиатрия
0500001247 д-р Милена Иванова Владимирова Обща медицина